วิธีการกำหนดค่า VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่เลือกไว้

2 ตุลาคม 2566

ID 127063

ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi เฉพาะเป็นประจำ คุณสามารถกำหนดค่า VPN ล่วงหน้าสำหรับเครือข่ายนั้นได้

การกำหนดค่า VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่เลือกไว้:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. ในหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก ให้คลิกปุ่ม เมนู
 3. เลือก การตั้งค่าการป้องกันอัจฉริยะ.
 4. เปลี่ยนปุ่มสลับเป็น เปิด จากนั้นคุณจะถูกขอให้ยอมรับ ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันอัจฉริยะ
 5. อ่านประกาศ และหากคุณยอมรับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลสำหรับฟังก์ชัน การป้องกันอัจฉริยะ ให้คลิก ยอมรับ

  หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของประกาศนี้ ให้คลิก ปฏิเสธ ในกรณีนี้การกำหนดค่าคุณลักษณะ การป้องกันอัจฉริยะ จะไม่สามารถเลือกใช้งานได้

 6. คลิกปุ่มการตั้งค่า

  ปุ่มนี้จะเปิดหน้าต่าง การป้องกันอัจฉริยะ

 7. คลิกปุ่มเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก

  วิธีนี้จะเปิดหน้าต่าง จัดการเครือข่าย Wi-Fi เครือข่าย Wi-Fi ที่คุณเชื่อมต่อก่อนหน้าจะแสดงในหน้าต่างนี้ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi รายการนี้จะว่างเปล่า

 8. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่คุณต้องการกำหนดค่า VPN
 9. คลิกปุ่มแก้ไข

  การดำเนินการนี้จะเปิดหน้าต่างการตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi

 10. ในส่วน การดำเนินการบนการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi "$NetworkName" ให้เลือกการดำเนินการสำหรับเครือข่ายนี้:
  • ไม่ได้ระบุ. เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi แอปพลิเคชันจะใช้กฎทั่วไปสำหรับเครือข่าย Wi-Fi
  • เปิดใช้งาน VPN. เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi แอปพลิเคชันจะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
  • ละเว้น. เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่าย Wi-Fi แอปพลิเคชันจะไม่สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
 11. คลิกปุ่มบันทึก

เมื่อ การป้องกันอัจฉริยะ ถูกปิดใช้งาน การถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันนี้จะหยุดลง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง