Cách cấu hình VPN cho các mạng Wi-Fi được chọn

12 Tháng Mười, 2023

ID 127063

Nếu bạn thường xuyên kết nối thiết bị đến một mạng Wi-Fi cụ thể, bạn có thể thiết lập sẵn các cấu hình VPN cho mạng đó.

Để cấu hình VPN cho các mạng Wi-Fi được chọn:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
 3. Lựa chọn Thiết lậpBảo vệ Thông minh.
 4. Hãy chuyển nút gạt thành Bật. Khi đó, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận Tuyên bố bảo vệ thông minh.
 5. Hãy đọc tuyên bố và nếu bạn chấp nhận các điều khoản xử lý dữ liệu cho chức năng Bảo vệ Thông minh thì hãy nhấn vào Chấp nhận.

  Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của tuyên bố, hãy nhấn vào Từ chối. Trong trường hợp này, cấu hình tính năng Bảo vệ Thông minh sẽ không khả dụng.

 6. Nhấn vào nút Thiết lập.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Bảo vệ Thông minh.

 7. Nhấn vào nút Mạng Wi-Fi đã biết.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quản lý các mạng Wi-Fi. Các mạng Wi-Fi mà bạn đã từng kết nối đến sẽ được hiển thị trong cửa sổ này. Nếu bạn chưa kết nối đến mạng Wi-Fi nào, danh sách này sẽ trống.

 8. Lựa chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn cấu hình thiết lập VPN.
 9. Nhấn vào nút Chỉnh sửa.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ thiết lập mạng Wi-Fi.

 10. Trong mục Hành động khi kết nối đến mạng Wi-Fi "$NetworkName", lựa chọn một hành động cho mạng này:
  • Không quy định. Khi bạn kết nối một thiết bị đến mạng Wi-Fi, ứng dụng sẽ sử dụng các quy tắc chung cho các mạng Wi-Fi.
  • Bật VPN. Khi bạn kết nối một thiết bị đến mạng Wi-Fi, ứng dụng sẽ thiết lập một kết nối bảo mật.
  • Bỏ qua. Khi bạn kết nối một thiết bị đến mạng Wi-Fi, ứng dụng sẽ không thiết lập một kết nối bảo mật.
 11. Nhấn vào nút Lưu.

Một khi Bảo vệ Thông minh bị tắt, quá trình truyền và xử lý dữ liệu cần thiết cho chức năng này sẽ bị dừng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.