ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

2 ตุลาคม 2566

ID 128330

ระหว่างขั้นตอนนี้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกการตั้งค่าการดำเนินการของแอปพลิเคชัน ถ้าคุณต้องการบันทึกการตั้งค่าของแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ในอุปกรณ์

ถ้าเลือกช่องทำเครื่องหมาย:

 • การตั้งค่าแอปพลิเคชันต่อไปนี้จะได้รับการบันทึก:
  • กฎสำหรับการเริ่มต้นแอปพลิเคชันเมื่อเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์
  • การตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน VPN
  • การตั้ง VPN เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
  • การตั้งค่า VPN สำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่เลือก
  • การตั้งค่า VPN สำหรับหมวดหมู่ของเว็บไซต์และสำหรับเว็บไซต์ที่เลือก
 • การตั้งค่าต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบันทึก:
  • การตั้งค่าการบอกรับเป็นสมาชิก
  • การตั้งค่าการเชื่อมต่อ My Kaspersky

ถ้าไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย จะบันทึกการตั้งค่า VPN สำหรับเว็บไซต์ที่เลือกเท่านั้น

คลิกปุ่ม ถัดไป > เพื่อดำเนินการนำแอปพลิเคชันออกต่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง