Bước 3. Lưu lại cấu hình của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 128330

Ở bước này, lựa chọn hộp kiểm Lưu lại thiết lập hoạt động của ứng dụng nếu bạn muốn lưu lại các thiết lập ứng dụng đã được cấu hình từ trước trên thiết bị này.

Nếu chọn hộp kiểm này:

 • Các thiết lập ứng dụng sau đây được lưu:
  • Quy tắc khởi động ứng dụng lúc khởi động máy tính;
  • Các thiết lập để bật VPN;
  • Các thiết lập VPN khi kết nối với mạng Wi-Fi;
  • Các thiết lập VPN cho các mạng Wi-Fi được chọn;
  • Các thiết lập VPN cho các danh mục website và cho các website được chọn.
 • Các thiết lập sau đây sẽ không được lưu:
  • Các thiết lập của gói đăng ký;
  • Các thiết lập kết nối My Kaspersky.

Nếu bỏ chọn hộp kiểm này thì chỉ các thiết lập VPN cho các website được chọn mới được lưu.

Bấm vào nút Tiếp theo > để tiếp tục gỡ bỏ ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.