การแสดงข้อมูลให้กับ Kaspersky Security Network

2 ตุลาคม 2566

ID 144996

ถ้าคุณเข้าร่วมใน Kaspersky Security Network คุณจะส่งข้อมูลเฉพาะไปยัง Kaspersky โดยอัตโนมัติ รายการของข้อมูลที่ส่งอยู่ในประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network

การดูประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. ในหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก ให้คลิกปุ่ม เมนู
  3. เลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม จากเมนูแบบเลื่อนลง
  4. คลิกลิงก์ ประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network เพื่อเปิดหน้าต่างที่แสดงข้อความของประกาศเกี่ยวกับ Kaspersky Security Network

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง