Cung cấp dữ liệu đến Kaspersky Security Network

12 Tháng Mười, 2023

ID 144996

Nếu bạn tham gia Kaspersky Security Network, bạn sẽ tự động gửi các thông tin cụ thể đến Kaspersky. Danh sách dữ liệu được truyền tải được cung cấp trong Tuyên bố Kaspersky Security Network.

Để xem Tuyên bố của Kaspersky Security Network:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
  3. Lựa chọn Thiết lậpBổ sung từ menu thả xuống.
  4. Nhấn vào liên kết Tuyên bố Kaspersky Security Network để mở ra cửa sổ hiển thị Tuyên bố của Kaspersky Security Network.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.