Обмеження і попередження

1 квітня 2021 р.

ID 85549

Kaspersky Internet Security має низку обмежень, які не є критичними для роботи програми.

Обмеження роботи деяких компонентів та обробки файлів у автоматичному режимі.

Обробка заражених файлів і шкідливих посилань виконується в автоматичному режимі за правилами, які сформовані фахівцями Kaspersky. Ці правила неможливо змінити вручну. Правила можуть оновитися після оновлення баз і програмних модулів. Також в автоматичному режимі оновлюються правила Мережевого екрана, Захисту вебкамери, Диспетчера програм, Видалення програм, Контролю програм.

Якщо перевірка пристрою запускається з My Kaspersky, файли буде оброблено в автоматичному режимі за правилами, які задані у програмі. Виявлені на пристрої файли можуть пройти обробку в автоматичному режимі за запитом з My Kaspersky без вашого підтвердження.

Обмеження підключення до Kaspersky Security Network

Під час роботи програма може звертатися поінформацію до Kaspersky Security Network. Якщо дані з Kaspersky Security Network отримати не вдалося, програма приймає рішення на основі локальних антивірусних баз.

Обмеження функціональності Моніторингу активності

Функціональність протидії програмам-шифрувальникам (шифрування файлів користувача шкідливою програмою) має обмеження, наведені нижче.

 • Для забезпечення функціональності використовується системна папка TEMP. Якщо на системному диску, на якому розташована папка TEMP, бракує вільного місця для створення тимчасових файлів, то захист від програм-шифрувальників не надається. При цьому сповіщення про невиконання копіювання (ненадання захисту) не відображається.
 • Тимчасові файли видаляються автоматично в разі завершення роботи Kaspersky Internet Security або вимкнення компонента Моніторинг активності.
 • У разі позаштатного завершення роботи Kaspersky Internet Security тимчасові файли автоматично не видаляються. Щоб видалити тимчасові файли, необхідно вручну очистити папку TEMP. Для цього відкрийте вікно Виконати і в полі Відкрити введіть %TEMP%. Натисніть кнопку OK.
 • Захист від програм-шифрувальників виконується лише для файлів, розташованих на носіях інформації, що відформатовано у файловій системі NTFS.
 • Кількість файлів, які підлягають відновленню, не повинна перевищувати 50 на один процес шифрування.
 • Загальний обсяг змін у файлах не повинен перевищувати 100 МБ. Файли, зміни в яких перевищують цей ліміт, не підлягають відновленню.
 • Не контролюються зміни файлів, ініційовані через мережевий інтерфейс.
 • Не підтримуються файли, зашифровані системою EFS.
 • Для увімкнення захисту від програм-шифрувальників після інсталяції Kaspersky Internet Security необхідно перезавантажити комп’ютер.

Обмеження функціональності перевірки захищених з’єднань

У зв’язку з технічними обмеженнями застосування алгоритмів перевірки перевірка захищених з’єднань не підтримує деякі розширення протоколу TLS 1.0 і вище (зокрема NPN і ALPN). Підключення за цими протоколами може бути обмежено. Браузери з підтримкою протоколу SPDY використовують замість SPDY протокол HTTP поверх TLS, навіть якщо сервер, до якого встановлюється підключення, підтримує SPDY. При цьому рівень захисту з’єднання не зменшується. Якщо сервер підтримує лише протокол SPDY і можливості встановити з’єднання за допомогою протоколу HTTPS немає, то програма не буде контролювати встановлене з’єднання.

Програма Kaspersky Internet Security не підтримує обробку трафіку, що передається через HTTPS/2 Proxy. Також програма не обробляє трафік, який передається через розширення протоколу HTTP/2.

Програма Kaspersky Internet Security перешкоджає обміну даними за протоколом QUIC. Браузери використовують стандартний транспортний протокол (TLS або SSL) незалежно від того, чи увімкнено в браузері підтримку протоколу QUIC.

Програма Kaspersky Internet Security контролює лише ті захищені з’єднання, які вона може розшифрувати. Програма не контролює з’єднання, що додані до списку винятків (посилання Сайти у вікні Параметри мережі).

Перевірка і розшифрування зашифрованого трафіку за замовчуванням використовується наступними компонентами:

 • Вебантивірус;
 • Безпечні платежі;
 • Перевірка посилань;
 • Батьківський контроль.

Kaspersky Internet Security розшифровує зашифрований трафік під час роботи користувача у браузері Google Chrome, якщо в цьому браузері відсутнє або вимкнене розширення Kaspersky Protection.

Kaspersky Internet Security не контролює трафік, якщо браузер завантажує вебсторінку або її елементи з локального кеша, а не з Інтернету.

Обмеження перевірки захищених з’єднань клієнта the Bat

Оскільки поштовий клієнт The Bat використовує власне сховище сертифікатів, Kaspersky Internet Security визначає сертифікат, що використовується для встановлення HTTPS-з’єднання цього клієнта із сервером, як недовірений. Щоб уникнути цього, налаштуйте поштовий клієнт The Bat на роботу з локальним сховищем сертифікатів Windows (Windows Certificate Store).

Обмеження винятків із перевірки захищених з’єднань

Під час перевірки захищених з’єднань із сайтами, які додані у винятки, деякі компоненти, зокрема Антибанер, Перевірка посилань і Захист від збору даних, можуть продовжувати перевіряти захищені з’єднання. Компоненти Безпечні платежі, Батьківський контроль і Вебантивірус не перевіряють сайти, додані у винятки.

Особливості перевірки пам’яті ядра на наявність руткітів під час роботи в Захищеному браузері

У разі виявлення недовіреного модуля під час роботи Захищеного браузера відкривається нова вкладка браузера зі сповіщенням про те, що виявлено шкідливу програму. У такому разі рекомендовано закрити браузер і виконати повну перевірку комп’ютера.

Особливості захисту даних буфера обміну

Kaspersky Internet Security дозволяє програмі звертатися до буфера обміну в випадках, які наведені нижче.

 • Програма з активним вікном намагається розмістити дані у буфері обміну. Активним вважається вікно, з яким ви наразі працюєте.
 • Захищений процес програми намагається розмістити дані у буфері обміну.
 • Захищений процес програми або процес з активним вікном намагається отримати дані з буфера обміну.
 • Дані з буфера обміну намагається отримати процес програми, який раніше самостійно розмістив ці дані у буфері обміну.

Особливості обробки заражених файлів компонентами програми

Програма за замовчуванням може видаляти заражені файли, якщо їх лікування неможливе. Видалення за замовчуванням може виконуватися під час обробки файлів такими компонентами, як Контроль програм, Поштовий Антивірус, Файловий Антивірус, під час виконання завдань перевірки, а також у разі виявленні небезпечної активності програм компонентом Моніторинг активності.

Обмеження роботи деяких компонентів під час спільного встановлення Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Робота таких компонентів Kaspersky Internet Security обмежується в Захищеному браузері, якщо програма інстальована спільно з Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:

 • Вебантивірус, крім Антифішингу;
 • Батьківський контроль;
 • Перевірка посилань;
 • Антибанер.

Особливості роботи процесу autorun

Процес autorun виконує запис результатів своєї роботи. Дані зберігаються у текстових файлах із назвою на зразок "kl-autorun-<дата><час>.log". Щоб переглянути дані, потрібно відкрити вікно Виконати, у полі Відкрити ввести %TEMP% і натиснути кнопку OK.

У файлах трасування зберігаються шляхи до файлів інсталяції, які завантажені під час використання autorun. Дані зберігаються протягом роботи процесу autorun і назавжди видаляються під час завершення цього процесу. Дані нікуди не надсилаються.

Обмеження роботи Kaspersky Internet Security за ввімкненого режиму Device Guard на Microsoft Windows 10 RS4

Частково обмежено роботу вказаної нижче функціональності:

 • захист буфера обміну;
 • захист браузера від програм емуляції введення з клавіатури та миші (підміна даних, що вводяться);
 • захист від програм віддаленого керування;
 • захист браузера (керування через API, захист від атак за допомогою небезпечних повідомлень вікнам браузера, захист від керування чергою повідомлень);
 • евристичний аналіз (емуляція запуску шкідливих програм).

Якщо в операційній системі Windows увімкнено режим роботи UMCI, Kaspersky Internet Security не виявляє програми блокування екрана.

Про запис подій, що стосуються Ліцензійної угоди і Kaspersky Security Network, до журналу подій Windows

Події прийняття або відмови від термінів Ліцензійної угоди, а також прийняття або відмови від участі в Kaspersky Security Network записуються до журналу Windows.

Обмеження перевірки репутації локальних адрес у Kaspersky Security Network

Посилання, що ведуть на локальні ресурси, не перевіряються в Kaspersky Security Network.

Попередження про програми збирання інформації

Якщо у вас на комп’ютері інстальовано програму, яка збирає і пересилає інформацію на обробку, Kaspersky Internet Security може класифікувати таку програму як шкідливу. Щоб уникнути цього, ви можете вилучити програму з перевірки, налаштувавши Kaspersky Internet Security способом, описаним у цьому документі.

Попередження про створення звіту про інсталяцію програми

Під час інсталяції програми на комп’ютер створюється файл звіту про інсталяцію. Якщо інсталяція програми завершилася з помилкою, файл звіту про інсталяцію зберігається, і ви можете надіслати його в Службу підтримки Kaspersky. Ви можете ознайомитися зі змістом файлу звіту про інсталяцію за посиланням із вікна програми. У разі успішної інсталяції програми файл звіту про інсталяцію відразу видаляється з вашого комп’ютера.

Обмеження контролю вебкамери в операційній системі Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

Після інсталяції програми в операційній системі Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) контроль доступу до вебкамери не гарантується до перезавантаження комп’ютера.

Обмеження роботи Мережевого екрана

Мережевий екран не контролює локальні підключення, які встановлюють контрольовані програми.

Обмеження роботи компонента Контроль програм

Якщо на вашому комп’ютері інстальовано програму VeraCrypt, Kaspersky Internet Security може завершити роботу під час роботи з компонентом Контроль програм. Для вирішення цієї проблеми необхідно оновити програму VeraCrypt до версії 1.19 або новішої.

Обмеження першого запуску програми після оновлення операційної системи Microsoft Windows 7 до Microsoft Windows 10

Якщо ви оновили операційну систему Microsoft Windows 7 до Microsoft Windows 8 / 8.1 або Microsoft Windows 10 / RS1 / RS2 / RS3, під час першого запуску Kaspersky Internet Security працює з такими обмеженнями:

 • Працює лише Файловий Антивірус (постійний захист). Решта компонентів програми не працює.
 • Працює самозахист файлів і системного реєстру. Самозахист процесів не працює.
 • Інтерфейс програми недоступний до перезавантаження комп’ютера. Програма показує сповіщення про те, що деякі компоненти програми не працюють, і про те, що потрібне перезавантаження комп’ютера після завершення адаптації до нової операційної системи.
 • У контекстному меню піктограми в області сповіщень доступний лише пункт Вихід.
 • Програма не показує сповіщення та автоматично вибирає рекомендовану дію.

Попередження про помилку адаптації драйверів програми під час оновлення операційної системи з Windows 7 до Windows 10

Під час оновлення Windows з версії 7 до версії 10 може статися помилка адаптації драйверів Kaspersky Internet Security. Адаптація драйверів відбувається у фоновому режимі, ви не отримуєте сповіщення про її процес.

У випадку виникнення помилки адаптації драйверів ви не зможете скористатися такими функціями програми:

 • Мережевим екраном;
 • функцією виявлення загроз під час завантаження операційної системи;
 • функцією захисту процесів програми за допомогою технології Protected Process Light (PPL) від Microsoft.

Ви можете користуватися лише такими способами виправлення помилки:

 • перезавантажити комп’ютер і повторити адаптацію програми з оповіщень в Центрі сповіщень;
 • видалити і заново інсталювати програму.

Обмеження перевірки трафіку, який передається за протоколом HTTPS, у браузері Mozilla Firefox

У версіях Mozilla Firefox 58.x і вище програма не перевіряє трафік, який передається за протоколом HTTPS, якщо змінення налаштувань браузера захищено Основним паролем. У разі виявлення Основного пароля в браузері програма показує сповіщення, де міститься посилання на статтю в Базі знань. Стаття містить інструкцію для розв’язання цієї проблеми.

Якщо трафік, що передається за протоколом HTTPS, не контролюється, то обмежується робота таких компонентів:

 • Вебантивірус;
 • Антифішинг;
 • Батьківський контроль;
 • Захист приватності;
 • Антибанер;
 • Захист введення даних;
 • Безпечні платежі.

Обмеження роботи розширення Kaspersky Protection у браузерах Google Chrome і Mozilla Firefox

Розширення Kaspersky Protection не працює в браузерах Google Chrome і Mozilla Firefox, якщо на вашому комп’ютері інстальована програма Malwarebytes for Windows.

Особливості інсталювання програми в операційній системі Microsoft Windows 7 Service Pack 0 і Service Pack 1

Під час інсталювання програми в операційних системах, які не підтримують сертифікати з цифровим підписом SHA256, програма встановлює свій довірений сертифікат.

Чи була ця стаття корисною?
Чи можна щось поліпшити?
Дякуємо за відгук! Ваша думка допоможе нам поліпшити якість послуг.
Дякуємо за відгук! Ваша думка допоможе нам поліпшити якість послуг.