Thông tin về tính năng Quản lý mật khẩu

28 Tháng Chín, 2023

ID 140394

Kaspersky Password Manager bảo vệ tất cả mật khẩu và thông tin nhạy cảm khác của bạn với một mật khẩu tổng duy nhất. Bạn có thể cài đặt Kaspersky Password Manager trên các thiết bị chạy Microsoft Windows, macOS, Android hoặc iOS để bảo vệ và đồng bộ dữ liệu của bạn.

Tính năng trình Quản lý mật khẩu được cung cấp bởi ứng dụng Kaspersky Password Manager. Để sử dụng tính năng trình Quản lý mật khẩu, hãy cài đặt Kaspersky Password Manager sau khi cài đặt ứng dụng Kaspersky chính.

Hãy xem mục Trợ giúp cho Kaspersky Password Manager để biết hướng dẫn về cách sử dụng Kaspersky Password Manager trên các thiết bị di động.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.