Khóa ứng dụng

28 Tháng Chín, 2023

ID 144254

Tính năng Khóa ứng dụng bảo vệ dữ liệu riêng tư của bạn. Bạn có thể khóa các ứng dụng như Facebook, WhatsApp, Ảnh, Tin nhắn, Snapchat, Instagram, Viber, Gmail, Thiết lập, và bất cứ ứng dụng nào khác để ngăn những người khác truy cập các ứng dụng này. Khi bạn mở một ứng dụng được bảo vệ bởi Khóa ứng dụng, ứng dụng Kaspersky sẽ nhắc bạn mở khóa quyền truy cập ứng dụng bằng mã bí mật, mã hình mở khóa hoặc vân tay.

Khóa ứng dụng chỉ có sẵn trong phiên bản cao cấp của ứng dụng Kaspersky.

Ứng dụng Kaspersky sử dụng thiết đặt của thiết bị để khóa các ứng dụng. Để đảm bảo tính năng bảo vệ hoạt động tốt, bạn nên:

  • Bảo vệ ứng dụng Thiết lập bằng Khóa ứng dụng.
  • Bảo vệ ứng dụng Kaspersky khỏi bị gỡ bỏ khi chưa được phép bằng cách chọn hộp kiểm Bảo vệ gỡ bỏ trong phần cài đặt Thiết bị của tôi ở đâu.

Trong phần này

Thực hiện cấu hình lần đầu cho Khóa ứng dụng

Khóa quyền truy cập đến ứng dụng

Khởi chạy các ứng dụng được bảo vệ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.