Truy cập sớm các tính năng

28 Tháng Chín, 2023

ID 173332

Ứng dụng Kaspersky sẽ cho bạn cơ hội sử dụng các tính năng mới nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể bật một tính năng trong ứng dụng để đo mức độ quan tâm của bạn về tính năng đó và nhận phản hồi của bạn. Chúng tôi có thể cấp quyền truy cập sớm cho một nhóm nhỏ người dùng ngẫu nhiên, vậy nên đừng lo nếu bạn thấy rằng ứng dụng của mình không có một tính năng được đánh dấu là "truy cập sớm" trong phần trợ giúp trực tuyến. Vui lòng lưu ý rằng các tính năng truy cập sớm có thể bị thay đổi hoặc tắt.

Danh sách các tính năng truy cập sớm

Tự động quét

Tự động cập nhật cơ sở dữ liệu chống vi-rút: ứng dụng sẽ thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu – bạn không cần phải tự mình cập nhật. Ngoài ra, không có nút Cập nhật trên màn hình chính của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.