Nhắn tin an toàn

28 Tháng Chín, 2023

ID 206459

Về Nhắn tin an toàn

Nhắn tin an toàn kiểm tra các tin nhắn văn bản và tin nhắn nhanh mà bạn nhận được để tìm các liên kết lừa đảo.

Nhắn tin an toàn chỉ khả dụng nếu bạn có gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky.

Nhắn tin an toàn sử dụng Kaspersky Security Network để kiểm tra liên kết trong văn bản.

Nhắn tin an toàn chỉ chặn các liên kết trong Google Chrome. Để bảo vệ bản thân khỏi các liên kết nguy hiểm trong tin nhắn nhanh, hãy đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn.

Tính năng này chỉ hoạt động với các trình duyệt được cài đặt sẵn trên một số thiết bị, ví dụ như Samsung Internet trên một thiết bị Samsung. Các trình duyệt khác không được hỗ trợ. Nếu bạn có thiết bị Huawei không có trình duyệt Google Chrome, thì tính năng này không khả dụng cho bạn. Trong trường hợp đó, một phiên bản rút gọn của tính năng Nhắn tin an toàn sẽ hoạt động dưới tên gọi tính năng Chống tin nhắn lừa đảo.

Trong phần này

Liên kết trong tin nhắn văn bản (SMS)

Liên kết trong tin nhắn nhanh

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.