Thông tin về việc gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 190292

Kaspersky Security Cloud thường xuyên kiểm tra xem có bất kỳ ứng dụng không tương thích nào trên máy tính của bạn hay không. Khi tìm thấy một ứng dụng như vậy, Kaspersky Security Cloud sẽ thêm ứng dụng đó vào danh sách các ứng dụng không tương thích. Bạn có thể xem qua danh sách và quyết định phải làm gì với các ứng dụng không tương thích.

Bạn nên xóa các ứng dụng không tương thích khỏi máy tính của mình. Nếu không, Kaspersky Security Cloud sẽ không thể bảo vệ đầy đủ cho máy tính của bạn.

Sau đây là một số lý do tại sao ứng dụng của bên thứ ba có thể không tương thích với Kaspersky Security Cloud:

  • Ứng dụng xung đột với Chống virus cho tập tin.
  • Ứng dụng xung đột với Tường lửa.
  • Ứng dụng xung đột với Chống thư rác.
  • Ứng dụng can thiệp vào việc bảo vệ lưu lượng mạng.
  • Ứng dụng xung đột với Mã hóa dữ liệu.
  • Ứng dụng xung đột với Kaspersky Password Manager.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.