Quản lý thông báo ứng dụng

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140361

Kaspersky VPN Secure Connection sẽ thông báo cho bạn biết về các sự kiện khác nhau:

  • Kết nối không bảo mật

    Thông báo về trạng thái kết nối bảo mật (tắt hoặc bật).

  • Lưu lượng VPN mới hàng ngày có sẵn

    Nếu bạn sử dụng phiên bản miễn phí của Kaspersky VPN Secure Connection, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn khi giới hạn lưu lượng bảo mật hàng ngày của bạn được đặt lại.

  • Nhắc ẩn vị trí

    Ứng dụng đề nghị bật kết nối bảo mật nếu bạn không sử dụng tính năng này trong một thời gian.

Trên các thiết bị sử dụng Android 13 trở lên: để nhận thông báo, bạn cần cấp quyền cho Kaspersky VPN Secure Connection. Để thực hiện việc này, hãy tìm đến Cài đặt > Thông báo trên thiết bị.

Bạn có thể tắt thông báo trong ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection trong phần Thiết đặt > Thông báo .

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.