Đăng nhập vào My Kaspersky bằng mã QR

20 Tháng Bảy, 2023

ID 190104

Nếu bạn đã có tài khoản My Kaspersky và sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection cho Windows trên máy tính, bạn có thể đăng nhập vào Kaspersky VPN Secure Connection bằng cách quét mã QR cá nhân của mình. Trong trường hợp này, dữ liệu tài khoản của bạn sẽ tự động được chuyển sang thiết bị mới.

Bạn có thể đăng nhập My Kaspersky bằng mã QR trên các thiết bị chạy Android 6-13 có cài đặt dịch vụ Google Play.

Mã QR do dịch vụ My Kaspersky tạo ra và chứa các thông số quan trọng dùng cho quá trình xác thực của bạn. Đừng gửi mã QR của bạn cho bất kỳ ai, vì việc này có thể gây rò rỉ dữ liệu.

Cách lấy mã QR

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.