Kích hoạt kết nối VPN

5 Tháng Tư, 2023

ID 143261

Sử dụng một trong các phương thức sau để kích hoạt một kết nối bảo mật trong Kaspersky VPN:

 1. Bạn có thể bật/tắt VPN thông qua giao diện ứng dụng hoặc trong thanh menu.

  Lưu ý rằng khi bạn thoát Kaspersky VPN thì ứng dụng sẽ dừng chạy và kết nối bảo mật sẽ tắt.

  Bật VPN

  Tắt VPN

 2. Bạn có thể cho phép Kaspersky VPN chạy trong nền.

  Nếu tùy chọn này được bật thì ứng dụng sẽ luôn giám sát các kết nối Wi-Fi của bạn và cảnh báo cho bạn biết nếu bạn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật. Bạn có thể thiết lập Kaspersky VPN để tự động bật VPN khi phát hiện một mạng không bảo mật. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng tùy chọn này.

  Nếu muốn dừng ứng dụng, bạn có thể thoát ứng dụng một cách thủ công.

  Cho phép Kaspersky VPN chạy trong nền

  Thoát Kaspersky VPN từ menu biểu tượng ứng dụng

 3. Để được bảo vệ tối đa, bạn có thể đặt Kaspersky VPN thành Tự động bật VPN khi máy Mac của bạn khởi động.

  Cho phép Kaspersky VPN tự động bảo vệ kết nối của bạn

Ghi chú: Kết nối bảo mật có thể bị mất do kết nối internet không ổn định hoặc khi chuyển qua lại giữa các mạng. Trong trường hợp này, dữ liệu được truyền tải sẽ không được bảo vệ. Kaspersky VPN sẽ khôi phục kết nối bảo mật sau khi kết nối lại với internet. Nếu không thể khôi phục kết nối bảo mật, Kaspersky VPN sẽ thông báo cho bạn biết. Để bảo vệ dữ liệu nếu mất kết nối bảo mật, bạn có thể sử dụng Kill Switch. Tính năng này sẽ chặn hoàn toàn hoạt động truyền dữ liệu đến khi kết nối bảo mật được khôi phục.

Xem thêm

Chọn hành động được Kaspersky VPN thực hiện khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật

Chọn một máy chủ VPN

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.