เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN

12 เมษายน 2566

ID 143261

ให้ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยใน Kaspersky VPN:

 1. คุณสามารถเปิด/ปิดใช้งาน VPN จากอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันหรือในแถบเมนู

  โปรดทราบว่าเมื่อคุณออกจาก Kaspersky VPN แอปพลิเคชันจะหยุดทำงานและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะถูกปิด

  เปิดใช้งาน VPN

  ปิดใช้งาน VPN

 2. ให้ Kaspersky VPN ทำงานอยู่ในพื้นหลัง

  หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ แอปพลิเคชันจะคอยตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณและแจ้งเตือนคุณหากเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยอยู่เสมอ คุณสามารถตั้งค่า Kaspersky VPN ให้ เปิด VPN โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้

  หากคุณต้องการหยุดแอปพลิเคชัน คุณสามารถกดออกได้เอง

  ให้ Kaspersky VPN ทำงานอยู่ในพื้นหลัง

  ออกจาก Kaspersky VPN จากเมนูไอคอนแอปพลิเคชัน

 3. เพื่อการป้องกันสูงสุด คุณสามารถตั้งค่า Kaspersky VPN ให้ เปิดใช้งาน VPN โดยอัตโนมัติเมื่อ Mac ของคุณเริ่มทำงาน

  ให้ Kaspersky VPN ปกป้องการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอาจสูญหายเนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย ในกรณีนี้ ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนจะไม่ได้รับการป้องกัน Kaspersky VPN จะกู้คืนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยได้ หลังจากมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง หากไม่สามารถกู้คืนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยได้ Kaspersky VPN จะมีแจ้งเตือนให้คุณทราบ หากสูญเสียการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย คุณสามารถใช้สวิตช์ยับยั้งเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ สวิตช์ยับยั้งจะบล็อกการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด จนกระทั่งมีการกู้คืนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

ดูเพิ่ม

เลือกการดำเนินการของ Kaspersky VPN เมื่อคุณเข้าร่วมในเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

เลือกเซิร์ฟเวอร์ VPN

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง