Bảo vệ kết nối của bạn tới mạng Wi-Fi không bảo mật

5 Tháng Tư, 2023

ID 202483

Khi tham gia bất kỳ mạng Wi-Fi nào, Kaspersky VPN sẽ kiểm tra trạng thái của mạng Wi-Fi theo dữ liệu có được từ Kaspersky Security Network và các tiêu chí khác như có sử dụng giao thức mã hóa kém bảo mật hoặc tên mạng (SSID) phổ biến hay không. Bằng cách sử dụng thông tin này, Kaspersky VPN sẽ xác định xem mạng Wi-Fi có bảo mật hay không.

Nếu bạn đã kết nối với một mạng Wi-Fi không bảo mật, bạn có thể bảo vệ kết nối của mình bằng cách sử dụng Kaspersky VPN.

Bảo vệ kết nối của bạn tới mạng Wi-Fi không bảo mật

Cho phép phát hiện các mạng Wi-Fi không bảo mật bằng Kaspersky Security Network

Xem thêm

Kích hoạt kết nối VPN

Chọn một máy chủ VPN

Bảo vệ dữ liệu của bạn nếu mất kết nối bảo mật

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.