ปกป้องการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

12 เมษายน 2566

ID 202483

เมื่อเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ใดๆ Kaspersky VPN จะตรวจสอบสถานะของเครือข่าย Wi-Fi ตามข้อมูลจาก Kaspersky Security Network และกฎเกณฑ์อื่น ๆ เช่น มีการใช้โปรโตคอลการเข้ารหัสที่อันตรายหรือชื่อเครือข่ายทั่วไป (SSID) หรือไม่ จากการใช้ข้อมูลนี้ Kaspersky VPN จะกำหนดว่าเครือข่าย Wi-Fi นี้ปลอดภัยหรือไม่

หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถปกป้องการเชื่อมต่อของคุณโดยการใช้ Kaspersky VPN

ปกป้องการเชื่อมต่อจากเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัย

เปิดใช้งานการตรวจจับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ปลอดภัยด้วย Kaspersky Security Network

ดูเพิ่ม

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN

เลือกเซิร์ฟเวอร์ VPN

ปกป้องข้อมูลของคุณ หากไม่มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง