Cách bật Double VPN

12 Tháng Mười, 2023

ID 255391

Kaspersky Double VPN (còn được gọi là đa bước) cho phép bạn tạo một chuỗi gồm hai máy chủ VPN đặt tại các quốc gia khác nhau. Phương pháp tạo chỗi máy chủ VPN này cung cấp thêm một lớp mã hóa giúp tăng cường tính bảo mật và quyền riêng tư cho địa chỉ IP của bạn.

Ngoài ra, chức năng Double VPN còn cho phép bạn kết nối với máy chủ VPN mong muốn thông qua một máy chủ trung gian nếu bạn không thể kết nối trực tiếp với máy chủ VPN này.

Kaspersky Double VPN sử dụng mã hóa lồng: đường hầm giữa máy khách và máy chủ thoát đi vào bên trong đường hầm giữa máy khách và máy chủ trung gian, cung cấp mức độ mã hóa kép giữa máy khách và máy chủ trung gian. Trong cả hai lần, mã hóa đều được thực hiện ở phía máy khách; dữ liệu không được giải mã trên máy chủ trung gian. Do đó, máy chủ trung gian không có quyền truy cập vào lưu lượng của máy khách đi qua nó.

Trong một số trường hợp, việc bật kết nối Double VPN sẽ gây ra tình trạng chậm vì lưu lượng truy cập của bạn đi qua hai máy chủ VPN nằm cách nhau hàng ngàn dặm.

Double VPN sử dụng giao thức Catapult Hydra để thiết lập kết nối. Đảm bảo rằng tùy chọn Catapult Hydra hoặc Chọn tự động được chọn trong phần thiết lập ứng dụng. Để biết hướng dẫn về cách chọn giao thức cho Kaspersky VPN, hãy xem bài viết này.

Để bật Double VPN:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào mục thả xuống Vị trí để mở danh sách vị trí của các máy chủ VPN.
  3. Nhấn vào danh mục Double VPN.
  4. Chọn máy chủ VPN đầu tiên trong danh sách thả xuống bên dưới Địa điểm 1 hoặc sử dụng tính năng tự động lựa chọn máy chủ VPN tối ưu.
  5. Chọn máy chủ VPN thứ hai bên dưới Địa điểm 2.
  6. Nhấn vào Kết nối.
  7. Bạn có thể thêm cặp máy chủ Double VPN của mình vào Ưa thích bằng cách nhấn vào nút Thêm vào Ưa thích.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.