Informacje o Cloud Discovery

Kaspersky Endpoint Security Cloud pozwala monitorować korzystanie z usług w chmurze na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows i blokować dostęp do usług w chmurze uznanych za niechciane. Cloud Discovery śledzi próby użytkownika mające na celu uzyskanie dostępu do tych usług poprzez aplikacje przeglądarkowe i klasyczne. Ta funkcja umożliwia wykrywanie i przerywanie korzystania z usług w chmurze przez niezatwierdzone zasoby IT.

Cloud Discovery śledzi próby użytkownika mające na celu uzyskanie dostępu do usług w chmurze za pośrednictwem połączeń nieszyfrowanych (na przykład, przy użyciu protokołu HTTP). Jeśli włączysz funkcję Skanowanie połączeń szyfrowanych, Cloud Discovery śledzi również próby uzyskania dostępu do usług w chmurze za pośrednictwem połączeń szyfrowanych (na przykład, przy użyciu protokołu HTTPS). Możesz także skonfigurować listę zaufanych domen. Ta funkcja nie kontroluje i nie blokuje połączeń szyfrowanych nawiązanych podczas odwiedzania tych domen.

Możesz rozpocząć korzystanie z funkcji Cloud Discovery i wybrać profile zabezpieczeń, dla których chcesz włączyć funkcję. Możesz także włączyć lub wyłączyć funkcję oddzielnie w każdym profilu zabezpieczeń. Możesz zablokować dostęp do usług w chmurze, do których użytkownicy mają nie mieć dostępu.

Widżet Cloud Discovery oraz raporty Cloud Discovery zawierają informacje dotyczące prób uzyskania dostępu do usług w chmurze. Widżet wyświetla również poziom ryzyka każdej usługi w chmurze. Kaspersky Endpoint Security Cloud uzyskuje informacje o korzystaniu z usług w chmurze ze wszystkich zarządzanych urządzeń, które są chronione tylko przez te profile zabezpieczeń, które posiadają włączoną funkcję.

Przejdź do góry