Data Discovery

Ta sekcja zawiera informacje na temat Data Discovery.

Funkcja Data Discovery wykrywa krytyczne informacje w plikach, które znajdują się w magazynach w chmurze Office 365.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy aktywowałeś Kaspersky Endpoint Security Cloud za pomocą licencji dla Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus lub Pro.

W tej sekcji

Informacje o Data Discovery

Rozpoczęcie korzystania z Data Discovery

Połączenie swojej organizacji Office 365 z obszarem roboczym.

Przeglądanie informacji o wykryciach Data Discovery

Przykład analizy wykrywania Data Discovery

Eksportowanie informacji o wykryciach Data Discovery

Wyłączanie Data Discovery

Przejdź do góry