Skanowanie antywirusowe komputera

Skanowanie antywirusowe jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa komputera. Regularne uruchamianie skanowania antywirusowego pozwala wyeliminować możliwość rozpowszechniania się szkodliwego oprogramowania, które nie jest wykrywane przez moduły ochrony z powodu ustawienia niskiego poziomu ochrony lub z innych powodów.

Kaspersky Endpoint Security nie skanuje plików, których zawartość znajduje się w magazynie w chmurze OneDrive, i tworzy wpisy dziennika informujące, że pliki te nie zostały przeskanowane.

Pełne skanowanie

Szczegółowe skanowanie całego komputera. Kaspersky Endpoint Security skanuje następujące obiekty:

Eksperci z Kaspersky zalecają, aby nie zmieniać obszaru skanowania zadania Pełnego skanowania.

Aby zachować zasoby komputera, zalecane jest użycie zadania skanowania w tle zamiast zadania pełnego skanowania. Nie wpłynie to na poziom ochrony komputera.

Skanowanie obszarów krytycznych

Domyślnie, Kaspersky Endpoint Security skanuje pamięć jądra, uruchomione procesy i sektory startowe dysku.

Eksperci z Kaspersky zalecają, aby nie zmieniać obszaru skanowania zadania Skanowania obszarów krytycznych.

Skanowanie obiektów

Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty wybrane przez użytkownika. Możesz skanować każdy obiekt z poniższej listy:

Skanowanie w tle

Skanowanie w tle to tryb skanowania programu Kaspersky Endpoint Security, który nie wyświetla powiadomień. Skanowanie w tle wymaga mniej zasobów komputera niż inne typy skanowań (takie jak pełne skanowanie). W tym trybie Kaspersky Endpoint Security skanuje obiekty startowe, sektory startowe, pamięć systemową i partycje systemowe.

Sprawdzanie integralności

Kaspersky Endpoint Security sprawdza, czy moduły aplikacji nie są uszkodzone lub zmodyfikowane.

W tej sekcji

Skanowanie komputera

Skanowanie napędów wymiennych po ich podłączeniu do komputera

Skanowanie w tle

Skanowanie z menu kontekstowego

Sprawdzanie integralności aplikacji

Modyfikowanie obszaru skanowania

Uruchamianie zaplanowanego skanowania

Uruchamianie skanowania jako inny użytkownik

Optymalizacja skanowania

Przejdź do góry