Praca z zaszyfrowanymi urządzeniami, gdy nie ma dostępu do nich

Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych urządzeń

Prośba o dostęp do zaszyfrowanych urządzeń może być konieczna w następujących przypadkach:

Dostęp do zaszyfrowanych urządzeń można uzyskać w następujący sposób:

  1. Użytkownik wykorzystuje interfejs aplikacji Kaspersky Endpoint Security do utworzenia pliku żądania dostępu z rozszerzeniem kesdc i wysyła go do administratora firmowej sieci LAN.
  2. Administrator wykorzystuje Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center do utworzenia pliku klucza dostępu z rozszerzeniem kesdr i wysyła go do użytkownika.
  3. Użytkownik stosuje klucz dostępu.

Odzyskiwanie danych na zaszyfrowanych urządzeniach

Do pracy z zaszyfrowanymi urządzeniami użytkownik może wykorzystać Narzędzie przywracania zaszyfrowanego urządzenia (zwane dalej Narzędziem przywracania). Taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach:

Dane niezbędne do przywrócenia dostępu do zaszyfrowanych urządzeń przy użyciu Narzędzia przywracania znajdują się od jakiegoś czasu w pamięci komputera użytkownika w postaci niezaszyfrowanej. Aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do tych danych, zalecane jest przywrócenie dostępu do zaszyfrowanych urządzeń na zaufanych komputerach.

Dane na zaszyfrowanych urządzeniach można odzyskać w następujący sposób:

  1. Użytkownik wykorzystuje Narzędzie przywracania do utworzenia pliku żądania dostępu z rozszerzeniem fdertc i wysyła go do administratora firmowej sieci LAN.
  2. Administrator wykorzystuje Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center do utworzenia pliku klucza dostępu z rozszerzeniem fdertr i wysyła go do użytkownika.
  3. Użytkownik stosuje klucz dostępu.

Aby przywrócić dane na zaszyfrowanych dyskach twardych, użytkownik może także określić dane uwierzytelniające konta Agenta autoryzacji w Narzędziu przywracania. Jeśli metadane konta Agenta autoryzacji zostały uszkodzone, użytkownik musi zakończyć procedurę przywracania przy użyciu pliku żądania dostępu.

Przed przywróceniem danych na zaszyfrowanych urządzeniach zalecane jest anulowanie profilu Kaspersky Security Center lub wyłączenie szyfrowania w ustawieniach profilu Kaspersky Security Center na komputerze, na którym została wykonana procedura. Zapobiega to ponownemu zaszyfrowaniu dysku.

W tej sekcji:

Uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych urządzeń z poziomu interfejsu aplikacji

Nadawanie użytkownikowi uprawnień dostępu do zaszyfrowanych urządzeń

Udostępnianie użytkownikowi klucza odzyskiwania dla dysków twardych zaszyfrowanych funkcją BitLocker

Tworzenie pliku wykonywalnego Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia

Przywracanie danych na zaszyfrowanych urządzeniach przy użyciu Narzędzia przywracania zaszyfrowanego urządzenia

Odpowiedź na prośbę użytkownika o przywrócenie danych na zaszyfrowanych urządzeniach

Przejdź do góry