Informacje o Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager chroni wszystkie Twoje hasła i inne informacje poufne (np. dane paszportu, szczegóły finansowe i medyczne) przy pomocy jednego hasła głównego. Możesz zainstalować Kaspersky Password Manager na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach mobilnych korzystających z systemów Microsoft® Windows®, macOS, Android™ lub iOS™, aby zabezpieczyć zsynchronizować swoje dane.

Przechowuj hasła i inne ważne informacje w zasięgu ręki

Kaspersky Password Manager przechowuje następujące rodzaje informacji:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy danych chronionych przez Kaspersky Password Manager.

Automatycznie uzupełniaj formularze i loguj się na stronach internetowych

Jeśli otworzysz stronę internetową wymagającą podania loginu i hasła, Kaspersky Password Manager automatycznie użyje przechowywanych kont stron internetowych do uzupełnienia pól formularzy lub logowania użytkownika. Dowiedz się więcej.

Chroń informacje poufne

Kaspersky Password Manager przechowuje wszystkie dane w postaci zaszyfrowanej i deszyfruje je po wprowadzeniu hasła głównego. Kaspersky Password Manager nigdzie nie przechowuje Twojego hasła głównego i jest ono znane tylko Tobie. Dostępu do danych nie można uzyskać bez hasła głównego—jeśli je utracisz, stracisz również dostęp do danych. Dowiedz się więcej.

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje Touch ID / Face ID, które jest włączone w ustawieniach aplikacji, do odblokowania magazynu możesz użyć tej opcji zamiast wprowadzenia hasła głównego. W tym przypadku hasło główne jest przechowywane w bezpiecznym środowisku. Więcej informacji dotyczących konfigurowania i korzystania z Touch ID i Face ID można znaleźć na stronie wsparcia technicznego firmy Apple.

Sprawdź bezpieczeństwo hasła

Dowiedz się, jak silne jest Twoje hasło lub czy jedno hasło jest używane dla wielu kont — wystarczy jedno dotknięcie. Dowiedz się więcej.

Generuj silne hasła

Użyj Generatora haseł, aby wygenerować hasła, które są unikatowe, silne i zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej.

Zsynchronizuj dane na wielu urządzeniach

Aktualizuj i przechowuj takie same dane na wszystkich urządzeniach, przywracaj dane w przypadku wymiany lub utraty urządzenia. Dowiedz się więcej.

Zarządzaj danymi online

Zarządzaj wszystkimi danymi na koncie My Kaspersky, do którego możesz uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Dowiedz się więcej.

Przejdź do góry