Извършване на първоначална настройка на „Безопасно сърфиране“

28 септември 2023 г.

ID 132356

За да активирате функцията „Безопасно сърфиране“, трябва първо да я конфигурирате. При инсталиране на приложението функцията „Безопасно сърфиране“ е дезактивирана по подразбиране.

За да извършите първоначална конфигурация на функцията „Безопасно сърфиране“:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Безопасно сърфиране.

    Това стартира помощника за настройка на функцията „Безопасно сърфиране“

  3. Следвайте инструкциите в помощника.

функцията „Безопасно сърфиране“ е готова за използване. Сега можете да сърфирате в интернет безопасно като използвате защитен браузър.

За да редактирате настройките на функцията „Безопасно сърфиране“ след първоначалното конфигуриране:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Безопасно сърфиране.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.