Izvršavanje početne konfiguracije bezbedno pregledanje

28. septembar 2023.

ID 132356

Prvo je potrebno da konfigurišete Bezbedno pregledanje kako biste ga omogućili. Bezbedno pregledanje je podrazumevano onemogućeno nakon što se aplikacija instalira.

Da bi se izvršilo početno konfigurisanje funkcije Bezbedno pregledanje:

  1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
  2. Dodirnite Bezbedno pregledanje.

    Ovo pokreće čarobnjaka za podešavanje funkcije Bezbedno pregledanje.

  3. Pratite uputstva čarobnjaka aplikacije.

Funkcija Bezbedno pregledanje je spremna za upotrebu. Sada možete da bezbedno surfujete internetom pomoću zaštićenog pregledača.

Da biste izmenili postavke funkcije Bezbedno pregledanje nakon početnog konfigurisanja:

  1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
  2. Dodirnite Bezbedno pregledanje.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.