Сигурна връзка за конкретно приложение

28 септември 2023 г.

ID 140382

За да използвате тази функция, трябва да включите достъпността за приложението Kaspersky.

За да настроите автоматично активиране на защитена връзка за конкретно приложение:

 1. Отворете VPN.
 2. Докоснете Настройки > Смартзащита.
 3. Докоснете Приложения.
 4. Изберете приложение от списъка с приложения, инсталирани на устройството.
 5. Изберете При отваряне на приложението и посочете кое действие трябва да се предприеме, когато отворите това приложение:
  • Защита на връзката. Приложението Kaspersky включва защитена връзка, когато отворите това приложение.
  • Попитай. Приложението Kaspersky показва известие и ви подканва да включите защитена връзка, когато отворите това приложение.

   Позволете на приложението Kaspersky да ви изпраща известия. В противен случай приложението няма да може да ви предупреждава и да предлага да установите защитена връзка. За информация относно конфигурирането на известията вижте документацията на вашата операционна система.

  • Не прави нищо. Приложението Kaspersky не включва защитена връзка, когато отворите това приложение.
 6. Докоснете Приложи.
 7. Докоснете VPN сървър и изберете виртуалния сървър, който искате да използвате, когато отваряте това приложение.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.