Блокиране достъпа до приложения

28 септември 2023 г.

ID 144308

За да защитите приложение с таен код:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Блокиране на приложение.
  3. Отключете достъпа до функцията с помощта на Вашия таен код, шаблон за отключване или пръстов отпечатък.

    Отваря се прозорец с настройки на Блокиране на приложение.

  4. Намерете приложението, което искате да защитите.
  5. Поставете съответния превключвател на ВКЛ.

Сега трябва да въведете таен код за достъп до защитеното приложение. Защитените приложения се извеждат в раздела Заключени приложения. Ако не искате да защитите приложението с таен код, поставете превключвателя на ИЗКЛ.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.