Zaključavanje pristupa aplikacijama

28. septembar 2023.

ID 144308

Da biste zaštitili aplikaciju tajnim kôdom:

  1. Na donjoj traci kartice aplikacije Kaspersky dodirnite Sve funkcije.
  2. Dodirnite Zaključavanje aplikacije.
  3. Otključajte pristup funkciji pomoću vašeg tajnog kôda, šablona za otključavanje ili otiska prsta.

    Otvara se prozor postavki funkcije Zaključavanje aplikacije.

  4. Pronađite aplikaciju koju želite da zaštitite.
  5. Postavite odgovarajući prekidač na uključeno.

Od sada je potrebno da unesete tajni kôd kako biste pristupili zaštićenoj aplikaciji. Zaštićene aplikacije se prikazuju u odeljku Zaključane aplikacije aplikacije. Ukoliko ne želite da zaštitite aplikaciju pomoću tajnog kôda, postavite prekidač na isključeno.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.