Антифиш. текст. съобщ. (за устройства на Huawei без услуги на Google Play)

28 септември 2023 г.

ID 207218

Функцията „Текст антифишинг“ ще ви извести, ако получите SMS съобщение, съдържащо връзки към злонамерени и измамни уеб сайтове.

Тази функция е достъпна само за устройства на Huawei без инсталиран браузър Google Chrome. На устройства с браузър Google Chrome е налична разширена версия на тази функция (вижте Чат защита).

Функцията „Антифишинг за текстови съобщения“ е достъпна само ако имате абонамент за приложението Kaspersky.

Текст антифишинг използва Kaspersky Security Network, за да проверява връзките в текстовите съобщения.

За да проверите връзките в текстови съобщения:

  1. В долната лента с раздели на приложението Kaspersky натиснете Всички функции .
  2. Натиснете Антифиш. текст. съобщ
  3. Задайте превключвателя Антифиш. текст. съобщ на ВКЛ.

    Текст антифишинг е включена.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.