Chống tin nhắn lừa đảo (dành cho các thiết bị Huawei không có dịch vụ Google Play)

28 Tháng Chín, 2023

ID 207218

Tính năng Chống tin nhắn lừa đảo sẽ thông báo cho bạn nếu bạn nhận được một tin nhắn văn bản SMS có chứa các liên kết dẫn đến các website độc hại hoặc lừa đảo.

Tính năng này chỉ hoạt động trên các thiết bị Huawei không cài đặt trình duyệt Google Chrome. Trên các thiết bị có trình duyệt Google Chrome, đã có phiên bản mở rộng của tính năng này (xem Nhắn tin an toàn).

Tính năng Chống tin nhắn lừa đảo chỉ hoạt động nếu bạn có gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky.

Tính năng Chống tin nhắn lừa đảo sử dụng Kaspersky Security Network để kiểm tra các liên kết trong tin nhắn văn bản.

Để kiểm tra các liên kết trong tin nhắn văn bản:

  1. Trên thanh tab dưới cùng của ứng dụng Kaspersky, chạm vào Tất cả tính năng.
  2. Chạm vào Chống lừa đảo.
  3. BẬT công tắc Chống lừa đảo.

    Chống tin nhắn lừa đảo được bật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.