Сигурна връзка за конкретна категория уеб сайт

13 март 2024 г.

ID 140383

Препоръчваме ви да защитавате връзката си, когато отваряте уеб сайтове, където можете да въвеждате лични данни. В противен случай вашите данни могат да станат достъпни за киберпрестъпници. Например, можете да посочите, че трябва да се активира защитена връзка, когато посещавате уеб сайтове на платежни системи или социални мрежи.

За да използвате тази функция, трябва да включите достъпността за приложението Kaspersky.

За да настроите автоматично активиране на защитена връзка за конкретна категория уеб сайтове:

 1. Отворете VPN.
 2. Докоснете Настройки > Смартзащита.
 3. Докоснете Уеб сайтове.
 4. Уверете се, че превключвателят е поставен в положение "Вкл".
 5. Изберете категорията на уеб сайта:
  • Банкиране.
  • Системи за плащане.
  • Онлайн магазини.
  • Социални мрежи.
 6. Изберете действието, което приложението трябва да предприеме, когато посещавате уеб сайтове от избраната категория:
  • Защити връзката. Приложението включва защитена връзка, когато посещавате уеб сайтове от тази категория.
  • Попитай. Приложението показва известие и ви подканва да включите защитена връзка, когато посещавате уеб сайтове от тази категория.

   Позволете на приложението Kaspersky да ви изпраща известия. В противен случай приложението няма да може да ви предупреждава и да предлага да установите защитена връзка. За информация относно конфигурирането на известията вижте документацията на вашата операционна система.

  • Не прави нищо. Приложението не включва защитена връзка, когато посещавате уеб сайтове от тази категория.
 7. Докоснете Приложи.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.