Kết nối bảo mật cho một danh mục website cụ thể

13 Tháng Ba, 2024

ID 140383

Chúng tôi khuyến nghị bạn bảo mật kết nối khi mở các website mà ở đó bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân. Nếu không, dữ liệu của bạn có thể bị đe dọa bởi tội phạm mạng. Ví dụ, bạn có thể quy định rằng một kết nối bảo mật phải được kích hoạt khi bạn truy cập các website hệ thống thanh toán hoặc website mạng xã hội.

Bạn phải bật tính năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng Kaspersky để sử dụng chức năng này.

Để cấu hình việc kích hoạt tự động một kết nối bảo mật cho một danh mục website cụ thể:

 1. Mở VPN.
 2. Nhấn vào Thiết đặt > Bảo vệ thông minh.
 3. Chạm vào Trang web.
 4. Đảm bảo rằng công tắc đã được bật.
 5. Chọn danh mục website:
  • Ngân hàng.
  • Hệ thống thanh toán.
  • Cửa hàng trực tuyến.
  • Mạng xã hội.
 6. Chọn hành động mà ứng dụng phải thực hiện khi bạn truy cập các website trong danh mục được chọn:
  • Bảo mật kết nối. Ứng dụng sẽ bật kết nối bảo mật khi bạn truy cập các website trong danh mục này.
  • Hỏi. Ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo và nhắc bạn bật kết nối bảo mật khi bạn truy cập các website trong danh mục này.

   Cho phép ứng dụng Kaspersky gửi thông báo cho bạn. Nếu không, ứng dụng sẽ không thể cảnh báo cũng như đề nghị thiết lập kết nối bảo mật cho bạn. Để biết thông tin về cách định cấu hình thông báo, vui lòng tham khảo tài liệu dành riêng cho hệ điều hành của bạn.

  • Không làm gì. Ứng dụng sẽ không bật kết nối bảo mật khi bạn truy cập các website trong danh mục này.
 7. Chạm vào Áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.