Bezbedna veza za određenu kategoriju Web lokacija

13. mart 2024.

ID 140383

Preporučujemo vam da obezbedite vezu prilikom otvaranja Web lokacija na kojima možete da unesete lične podatke. U suprotnom, vaši podaci mogu biti izloženi internet kriminalcima. Na primer, možete da navedete da je potrebno da se bezbedna veza aktivira prilikom posete Web lokacija sistema plaćanja ili Web lokacija društvenih mreža.

Morate da uključite pristupačnost za Kaspersky aplikaciju kako biste koristili ovu funkcionalnost.

Da biste konfigurisali automatsko aktiviranje bezbedne veze za određenu kategoriju Web lokacija:

 1. Otvorite VPN.
 2. Dodirnite Postavke > Pametna zaštita.
 3. Dodirnite Web lokacije.
 4. Uverite se da je prekidač postavljen na uključeno.
 5. Odaberite kategoriju Web lokacija:
  • Bankarske usluge.
  • Sistemi za plaćanje.
  • Internet prodavnice.
  • Društvene mreže.
 6. Odaberite akciju koju je potrebno da aplikacija preduzme prilikom posete Web lokacija iz odabrane kategorije:
  • Obezbedi vezu. Aplikacija uspostavlja bezbednu vezu prilikom posete Web lokacije iz te kategorije.
  • Pitaj. Aplikacija prikazuje obaveštenje i traži od vas da uspostavite bezbednu vezu prilikom posete Web lokacija iz te kategorije.

   Dozvolite Kaspersky aplikaciji da vam šalje obaveštenja. U suprotnom, aplikacija neće moći da vas upozori i ponudi vam opciju da uspostavite bezbednu vezu. Za informacije o konfigurisanju obaveštenja, potražite dokumentaciju vašeg operativnog sistema.

  • Ne radi ništa. Aplikacija ne uspostavlja bezbednu vezu prilikom posete Web lokacija iz te kategorije.
 7. Dodirnite Primeni.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.