Säker anslutning för en specifik webbplatskategori

13 mars 2024

ID 140383

Vi rekommenderar att du säkrar anslutningen när du öppnar webbplatser där du kan ange personliga data. Annars kan dina data utnyttjas av cyberkriminella. Exempelvis, du kan ange att en säker anslutning måste vara aktiverad när du besöker webbplatser med betalsystem eller sociala nätverk.

Du måste aktivera tillgänglighet för Kaspersky-appen för att använda denna funktion.

Så här konfigurerar du automatisk aktivering av en säker anslutning för en specifik webbplatskategori:

 1. Öppna VPN.
 2. Tryck på Inställningar > Smart skydd.
 3. Tryck på Webbplatser.
 4. Se till att omkopplaren är på.
 5. Välj webbplatskategorin:
  • Banker.
  • Betalningssystem.
  • Webbutiker.
  • Sociala nätverk.
 6. Välj åtgärden som appen måste ta när du besöker webbplatser i den valda kategorin:
  • Säkra anslutningen. Appen aktiverar en säker anslutning när du besöker webbplatser i denna kategori.
  • Fråga. Appen visar ett meddelande och uppmanar dig om att aktivera en säker anslutning när du besöker webbplatser i denna kategori.

   Tillåt att Kaspersky-appen skickar aviseringar. Annars kan appen inte varna dig och erbjuda att upprätta en säker anslutning. För information om hur du konfigurerar aviseringar, se dokumentationen till ditt operativsystem.

  • Gör ingenting. Appen aktiverar inte en säker anslutning när du besöker webbplatser i denna kategori.
 7. Tryck på Tillämpa.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.