Сигурна връзка за конкретно приложение

20 юли 2023 г.

ID 140382

За да използвате тази функция, трябва да включите достъпността за Kaspersky VPN Secure Connection.

За да настроите автоматично активиране на защитена връзка за конкретно приложение:

 1. Отворете Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Натиснете > Умна защита
 3. Докоснете Приложения.
 4. Изберете приложение от списъка с приложения, инсталирани на устройството.
 5. Изберете При отваряне на приложение и посочете кое действие трябва да се предприеме, когато отворите това приложение:
  • Защити връзката. Приложението Kaspersky VPN Secure Connection включва защитена връзка, когато отворите това приложение.
  • Попитай. Kaspersky VPN Secure Connection показва известие и ви подканва да включите защитена връзка, когато отворите това приложение.

   Разрешете на Kaspersky VPN Secure Connection да ви изпраща известия. В противен случай приложението няма да може да ви предупреждава и да предлага да установите защитена връзка. За информация относно конфигурирането на известията вижте документацията на вашата операционна система.

  • Не прави нищо. Kaspersky VPN Secure Connection не включва защитена връзка, когато отворите това приложение.
 6. Докоснете Приложи.
 7. Докоснете Местоположение и изберете виртуалното местоположение, който искате да използвате, когато отваряте това приложение.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.