Kết nối bảo mật cho một ứng dụng cụ thể

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140382

Bạn phải bật tính năng hỗ trợ tiếp cận cho Kaspersky VPN Secure Connection để sử dụng chức năng này.

Để cấu hình việc kích hoạt tự động một kết nối bảo mật cho một ứng dụng cụ thể:

 1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Nhấn vào > Bảo vệ thông minh.
 3. Chạm vào Ứng dụng.
 4. Chọn một ứng dụng từ danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.
 5. Chọn Khi mở ứng dụng và quy định hành động được ứng dụng thực hiện khi bạn mở ứng dụng này:
  • Bảo mật kết nối. Kaspersky VPN Secure Connection sẽ bật một kết nối bảo mật khi bạn mở ứng dụng này.
  • Hỏi. Kaspersky VPN Secure Connection sẽ hiển thị một thông báo và nhắc bạn bật một kết nối bảo mật khi bạn mở ứng dụng này.

   Cho phép Kaspersky VPN Secure Connection gửi thông báo cho bạn. Nếu không, ứng dụng sẽ không thể cảnh báo cũng như đề nghị thiết lập kết nối bảo mật cho bạn. Để biết thông tin về cách định cấu hình thông báo, vui lòng tham khảo tài liệu dành riêng cho hệ điều hành của bạn.

  • Không làm gì. Kaspersky VPN Secure Connection không bật một kết nối bảo mật khi bạn mở ứng dụng này.
 6. Chạm vào Áp dụng.
 7. Chạm vào Vị trí, rồi chọn vị trí ảo mà bạn muốn sử dụng khi mở ứng dụng này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.