За абонамента

12 април 2023 г.

ID 153856

Абонаментът за Kaspersky VPN представлява закупуване на правото да се използва приложението съгласно специфични параметри (например дата на изтичане на абонамента, брой устройства). Можете да поръчате абонамент за Kaspersky VPN от доставчик на услуги (например от Google Play или App Store).

Можете да управлявате Вашия абонамент през страницата на личния Ви акаунт в уебсайта на доставчика на услуги (например чрез акаунта Ви в Apple или Google).

Преди да закупите абонамент, можете да опитате пробната версия на неограничената версия на Kaspersky VPN безплатно. Пробният абонамент за Kaspersky VPN продължава да функционира за кратък пробен период. След изтичане на пробния период ще бъде начислена такса за абонамент. Ако не желаете да използвате Kaspersky VPN, трябва да анулирате абонамента преди изтичане на пробния период.

Абонаментът може да се поднови автоматично или ръчно. Автоматично подновяващият се абонамент се подновява автоматично в края на всеки абонаментен период, докато не го анулирате. Ръчно подновяващият се абонамент трябва да бъде подновен в края на всеки абонаментен период. След изтичане на абонамента Ви за Kaspersky VPN може да Ви бъде предложен гратисен период, през който да продължите да ползвате приложението без ограничения. Ако не подновите абонамента си до края на гратисния период, приложението ще премине към безплатната версия. За да преминете обратно към неограничената версия, закупете нов абонамент.

Забележка: Наличието на безплатната версия зависи от Вашия регион.

Важно: Поръчването на абонамент за Kaspersky VPN не анулира другите Ви абонаменти, които включват Kaspersky VPN. За да избегнете допълнителни начисления, се уверете, че сте анулирали или дезактивирали автоматичното подновяване на абонаментите, които не са Ви нужни.

Анулирайте абонамент за Kaspersky VPN или преминете към ръчно подновяване:

  1. Отидете на страницата на личния Ви акаунт в уебсайта на доставчика на услуги.
  2. Проверете дали има активни абонаменти, които включват Kaspersky VPN.
  3. Анулирайте или дезактивирайте автоматичното подновяване на абонаментите, които не са Ви нужни.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.