เกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก

12 เมษายน 2566

ID 153856

การบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky VPN เป็นการซื้อสิทธิ์ในการใช้แอปพลิเคชันตามพารามิเตอร์ที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น วันที่หมดอายุของการบอกรับเป็นสมาชิก จำนวนอุปกรณ์) คุณสามารถสั่งซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky VPN จากผู้ให้บริการได้ (ตัวอย่างเช่น ใน Google Play หรือ App Store)

คุณสามารถจัดการการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ (ตัวอย่างเช่น ผ่านบัญชี Apple หรือบัญชี Google ของคุณ)

ก่อนซื้อการบอกรับเป็นสมาชิก คุณสามารถทดลองใช้เวอร์ชันไม่จำกัดของ Kaspersky VPN ได้ฟรี คุณสามารถใช้การทดลองสมัครสมาชิกของ Kaspersky VPN ได้ในช่วงทดลองใช้ระยะสั้นนี้ เมื่อระยะเวลาทดลองใช้สิ้นสุดลง คุณจะถูกเรียบเก็บเงินสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิก หากคุณไม่ต้องการใช้ Kaspersky VPN คุณต้องยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้

การบอกรับเป็นสมาชิกสามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง การบอกรับเป็นสมาชิกที่ต่ออายุอัตโนมัติจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบอกรับเป็นสมาชิกแต่ละรอบจนกว่าคุณจะยกเลิก การบอกรับเป็นสมาชิกที่ต่ออายุด้วยตัวเองต้องต่ออายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบอกรับเป็นสมาชิกแต่ละรอบ หลังจากการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky VPN ของคุณหมดอายุ คุณอาจได้รับระยะเวลาผ่อนผัน ซึ่งเป็นช่วงที่คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัด หากคุณไม่ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน แอปพลิเคชันจะสลับไปเป็นเวอร์ชันฟรี ซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกใหม่เพื่อสลับกลับไปเป็นเวอร์ชันไม่จำกัด

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของเวอร์ชันฟรีขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

สำคัญ: การสั่งซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky VPN ไม่ได้เป็นการยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกอื่นๆ ของคุณที่รวม Kaspersky VPN ไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิกที่คุณไม่ต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม

ยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับ Kaspersky VPN หรือสลับเป็นการต่ออายุด้วยตัวเอง:

  1. ไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
  2. ตรวจสอบว่ามีการบอกรับเป็นสมาชิกใดๆ ที่ใช้งานอยู่ที่รวม Kaspersky VPN ไว้
  3. ยกเลิกหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติสำหรับการบอกรับเป็นสมาชิกที่คุณไม่ต้องการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง