Thông tin về gói đăng ký

5 Tháng Tư, 2023

ID 153856

Một gói đăng ký dành cho Kaspersky VPN là việc mua quyền sử dụng ứng dụng theo các tham số cụ thể (ví dụ, ngày hết hạn gói đăng ký, số thiết bị). Bạn có thể mua gói đăng ký cho Kaspersky VPN từ một nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ trên Google Play hoặc App Store).

Bạn có thể quản lý các gói đăng ký của mình thông qua tài khoản cá nhân trên website của nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ, thông qua tài khoản Apple hoặc Google của bạn).

Trước khi mua một gói đăng ký, bạn có thể thử miễn phí phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN. Gói đăng ký dùng thử của Kaspersky VPN vẫn có đủ chức năng trong một khoảng thời gian dùng thử ngắn. Khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ bị tính phí cho gói đăng ký. Nếu không muốn sử dụng Kaspersky VPN, bạn phải hủy gói đăng ký trước khi thời gian dùng thử kết thúc.

Một gói đăng ký có thể được gia hạn tự động hoặc thủ công. Gói đăng ký được gia hạn tự động sẽ tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ hạn của gói đăng ký cho đến khi bạn hủy bỏ nó. Gói đăng ký được gia hạn thủ công phải được gia hạn vào cuối mỗi kỳ hạn của gói đăng ký. Sau khi gói đăng ký của bạn dành cho Kaspersky VPN hết hạn, bạn có thể được nhận một khoảng thời gian ân hạn, là thời gian bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng mà không bị hạn chế. Nếu bạn không gia hạn gói đăng ký vào cuối thời gian ân hạn, ứng dụng sẽ chuyển sang phiên bản miễn phí. Để chuyển lại phiên bản Không giới hạn, bạn hãy mua một gói đăng ký mới.

Lưu ý: Tính khả dụng của phiên bản miễn phí tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Quan trọng: Việc đặt mua gói đăng ký cho Kaspersky VPN không hủy bỏ các gói đăng ký khác bao gồm cả Kaspersky VPN. Để tránh mất thêm phí, hãy đảm bảo bạn đã hủy bỏ hoặc tắt tính năng tự động gia hạn cho các gói đăng ký bạn không cần.

Hủy bỏ một gói đăng ký cho Kaspersky VPN hoặc chuyển sang gia hạn thủ công:

  1. Vào trang tài khoản cá nhân của bạn trên website của nhà cung cấp dịch vụ.
  2. Kiểm tra xem có bất kỳ gói đăng ký đang hoạt động nào có Kaspersky VPN hay không.
  3. Hủy bỏ hoặc tắt tự động gia hạn cho các gói đăng ký mà bạn không cần.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.