Спазване на правото на Европейския съюз

12 април 2023 г.

ID 166861

Когато се разпространява в Европейския съюз, Kaspersky VPN спазва условията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Когато приемете Лицензионното споразумение с крайния потребител, Вие потвърждавате, че сте навършили необходимата възраст за инсталиране на Kaspersky VPN в рамките на Европейския съюз. След инсталиране на Kaspersky VPN от Вас ще се изиска да прочетете и приемете задължителните за първоначалната настройка и употреба на Kaspersky VPN правила и условия: Условията за обработката на данни и Политиката за поверителност и Декларацията относно обработката на данни за целите на маркетинга (Декларация за маркетинг).

От Вас също ще се изиска да прочетете и приемете задължителните за употребата на Kaspersky VPN правила и условия: Декларация относно обработката на данни за целите на завършване на покупка (Декларацията за покупки) и Декларацията относно обработката на данни за целите на използване на уеб портал (Декларацията за уеб портал).

Ако решите да приемете тези декларации, си запазвате правото да оттеглите съгласието си в настройките на приложението по всяко време.

Важно: Ако разполагате с по-ранна версия на Kaspersky VPN, инсталирана на OS X 10.11 (El Capitan), и възнамерявате да използвате приложението в рамките на Европейския съюз, трябва да надстроите операционната си система до macOS 10.14 и след това да надстроите Kaspersky VPN. Ако не искате да надстройвате операционната си система веднага, премахнете Kaspersky VPN от компютъра си.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.