Включване на проследяването

12 април 2023 г.

ID 166924

Проследяването е начин за записване на подробна информация за дейността на приложението. Специалистите по обслужване на клиенти на Kaspersky използват файловете за проследяване за отстраняване на проблеми. Можете да активирате регистрирането на събития в приложението, за да създадете файлове за проследяване и да ги изпратите до Обслужване на клиенти при поискване. Регистрирането на събития в приложението е изключено по подразбиране.

Включете регистрирането на данни във файлове за проследяване

Важно: Включете проследяването само ако специалист по обслужване на клиенти поиска това от Вас.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.