เปิดใช้งานการติดตาม

12 เมษายน 2566

ID 166924

การติดตามเป็นวิธีการบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน ผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายบริการลูกค้าของ Kaspersky จะใช้ไฟล์ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คุณสามารถเปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์แอปพลิเคชันเพื่อสร้างไฟล์ติดตามและส่งไฟล์ให้กับฝ่ายบริการลูกค้า หากมีการร้องขอ ตามค่าเริ่มต้น การบันทึกเหตุการณ์แอปพลิเคชันจะปิดใช้งาน

เปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ติดตาม

สำคัญ: เปิดการติดตามต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายบริการลูกค้าขอให้คุณทำเท่านั้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง