Bật truy vết

5 Tháng Tư, 2023

ID 166924

Truy xuất dấu vết là một cách để ghi lại thông tin chi tiết về hoạt động của ứng dụng. Các chuyên gia Dịch vụ khách hàng của Kaspersky sử dụng tập tin dấu vết để khắc phục các sự cố. Bạn có thể bật nhật ký sự kiện ứng dụng để tạo các tập tin dấu vết và gửi chúng đến bộ phận Dịch vụ khách hàng nếu được yêu cầu. Theo mặc định, nhật ký sự kiện cho ứng dụng bị tắt.

Bật ghi lại dữ liệu vào các tập tin dấu vết

Quan trọng: Chỉ bật truy xuất dấu vết khi một chuyên gia của bộ phận Dịch vụ khách yêu cầu bạn làm điều này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.