Вижте количеството използван и наличен трафик

12 април 2023 г.

ID 166927

Kaspersky VPN показва количествата използван и наличен трафик в безплатната версия на приложението.

Забележка: Наличието на безплатната версия зависи от Вашия регион.

Ако използвате безплатната версия на Kaspersky VPN, употребата на сигурен трафик за Вас се ограничава с всеки изминал ден. Ако надвишите лимита за сигурен трафик, приложението Ви уведомява, че няма налична сигурна връзка. Може да отнеме няколко минути след показване на известието, преди сигурната връзка наистина да се дезактивира.

Можете да премахнете ограничението, като преминете към неограничената версия на приложението.

Вижте количеството използван и наличен трафик

Информацията за наличния и използвания трафик се актуализира само веднъж в минута. След като сигурната връзка е дезактивирана, информацията за използвания сигурен трафик се актуализира до 30 секунди.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.