ดูปริมาณการใช้ข้อมูลที่มีและที่ใช้ไปแล้ว

12 เมษายน 2566

ID 166927

Kaspersky VPN แสดงปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ใช้ไปและที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเวอร์ชันฟรี

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของเวอร์ชันฟรีขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้งาน Kaspersky VPN เวอร์ชันฟรี การใช้งานการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยในแต่ละวันจะมีปริมาณจำกัด ถ้าคุณใช้งานการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยถึงขีดจำกัดแล้ว แอปพลิเคชันจะแจ้งคุณว่า การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน หลังจากการแจ้งเตือนแสดงไปแล้ว คุณอาจใช้ได้อีกหลายนาทีก่อนที่การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะถูกปิดใช้งานจริง

คุณสามารถลบขีดจำกัดได้โดย การอัปเกรดแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันไม่จำกัด

ดูปริมาณการใช้ข้อมูลที่มีและที่ใช้ไปแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่มีอยู่และที่ใช้ไปแล้วจะอัปเดตไม่เกินหนึ่งครั้งต่อนาที หลังจากปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยที่ใช้ไปแล้วจะอัปเดตภายใน 30 วินาที

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง