Xem lưu lượng khả dụng và đã được sử dụng

5 Tháng Tư, 2023

ID 166927

Kaspersky VPN sẽ hiển thị lưu lượng đã sử dụng và lưu lượng khả dụng trong phiên bản miễn phí của ứng dụng.

Lưu ý: Tính khả dụng của phiên bản miễn phí tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Nếu bạn sử dụng phiên bản miễn phí của Kaspersky VPN, lưu lượng bảo mật của bạn sẽ có giới hạn hàng ngày. Nếu bạn vượt quá giới hạn lưu lượng bảo mật, ứng dụng sẽ thông báo là kết nối bảo mật không còn khả dụng. Có thể sẽ cần đến một vài phút từ lúc thông báo được hiển thị cho đến khi kết nối bảo mật của bạn đã thật sự được tắt.

Bạn có thể gỡ bỏ giới hạn này bằng cách nâng cấp lên phiên bản Không giới hạn của ứng dụng.

Xem lưu lượng khả dụng và đã được sử dụng

Thông tin về lưu lượng khả dụng và đã được sử dụng được cập nhật tối đa mỗi phút một lần. Sau khi kết nối bảo mật đã được tắt, thông tin về lưu lượng bảo mật đã được sử dụng sẽ được cập nhật trong vòng 30 giây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.