Прегледайте правилата и условията на Лицензионното споразумение с краен потребител и Декларацията за маркетинг

12 април 2023 г.

ID 214829

Можете да прегледате условията на Лицензионното споразумение по следните начини:

  • В App Store
  • Като прочетете файла license.txt в папката, в която е инсталирано приложението

Прочетете Декларацията за маркетинг и дезактивирайте изпращането на данни

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.