Xem các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và Tuyên bố tiếp thị

5 Tháng Tư, 2023

ID 214829

Bạn có thể xem lại các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép bằng các phương thức sau:

  • Trên App Store
  • Thông qua việc đọc tập tin license.txt trong thư mục cài đặt ứng dụng

Đọc Tuyên bố tiếp thị và tắt việc gửi dữ liệu

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.