ดูเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางและประกาศด้านการตลาด

12 เมษายน 2566

ID 214829

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตทางตามขั้นตอนดังนี้:

  • ใน App Store
  • โดยการอ่านไฟล์ license.txt ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน

อ่านคำแถลงด้านการตลาดและปิดใช้งานการส่งข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง